Avís Legal

I. OBJECTE Les presents condicions legals són establertes per FIXIUS BARCELONA S.L. d’ara endavant LA CARBONERA, amb la finalitat de determinar els criteris i condicions d’ús de la pàgina web: www.lacarboneradecaldes.com. Dades del Titular: Segons ho estableix la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic LSSI/CE 34/02, posem a la disposició dels usuaris les dades del titular de la present pàgina web: FIXIUS BARCELONA S.L., amb CIF: B65380313, i amb Domicili en: C/ Pi i Margall, 81 – 08140 – Caldes de Montbui, Barcelona. (Espanya). Telèfon: 938650572 E-mail: info@lacarboneradecaldes.com Inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona (Tom, fulla, etc) L’ingrés i ús d’aquesta pàgina web, li atribueix al navegant la condició d’usuari, la qual cosa implica que accepta les condicions plantejades en el present Avís Legal en la versió publicada en el moment en què l’accedeixi al mateix. LA CARBONERA es reserva el dret de modificar en qualsevol moment, les presents condicions, així mateix també podrà realitzar modificacions visuals i/o tècniques de la seva pàgina sense requerir consentiment algun dels usuaris. II. POLÍTICA D’ENLLAÇOS LA CARBONERA, ha posat i en funció de les necessitats i requeriments dels usuaris posarà, una sèrie d’enllaços i links que podrien comunicar a l’usuari amb pàgines de tercers, amb l’única finalitat de prestar un millor servei i facilitar informació addicional. LA CARBONERA solament es fa responsable de la informació, dades, i imatges emmagatzemades en els seus servidors i presents a la pàgina web www.lacarboneradecaldes.com. D’aquesta manera indica que els continguts externs que pogués posar a la disposició dels seus usuaris no estan sota la seva responsabilitat. III. COOKIES LA CARBONERA Informa als seus usuaris que la navegació en el seu web no requereix la instal·lació de Cookies. IV. OBLIGACIONS DE L’USUARI En ingressar i fer ús d’aquesta pàgina web, l’usuari accepta implícitament les següents condicions generals: a) L’usuari no podrà utilitzar la informació aquí continguda, ni el disseny, ni el seu contingut gràfic sense l’autorització del titular del mateix. En cas en cas contrari estaria faltant als drets de propietat intel·lectual i industrial. b) L’usuari es farà responsable de la veracitat de les dades que vaig subministrar. V. EXCLUSIONS DE RESPONSABILITAT LA CARBONERA, ha establert i implantat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal subministrats per l’usuari del tal manera que evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. Tot això de conformitat amb el previst en l’article 9 LOPD i en el Reial decret 1720/07, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter persona. VIII. LLEI APLICABLE Y JURISDICCIÓ Serán aplicables las normas del Ordenamiento jurídico español. En caso de controversia entre las partes, ambas, con renuncia expresa a su propio fuero se someten a la jurisdicción de los Tribunales y Juzgados de Barcelona. En compliment de l’establert en la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem al titular de les dades que els mateixos van a ser incorporats en els fitxers dels quals és titular *FIXIUS BARCELONA S.L. i que en facilitar-los està autoritzant expressament el seu tractament. La finalitat del tractament és atendre i resoldre les sol·licituds de consulta que ens remeti, gestionar les reserves, informar-li sobre esdeveniments especials, realitzar la gestió derivada de la possible relació contractual/*precontractual. POLÍTICA DE PRIVACITAT Li informem que per poder atendre la seva consulta és necessari que empleni tots els camps que es trobin identificats com a obligatoris, en cas contrari no ens serà possible contestar la seva sol·licitud. En el camp de text lliure l’usuari, no haurà d’ingressar cap tipus de dada de caràcter personal qualificat com de nivell Alt (Salut, ideologia, creences, afiliació sindical, religió, origen racial i/o vida sexual). Li preguem s’abstingui d’enviar comentaris que poguessin incloure aquest tipus d’informació. Podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita, adjuntant un document que permeti acreditar la identitat de l’interessat, a la següent adreça: C/ Pi i Margall, 81 – 08140 – Caldes de Montbui, Barcelona (Espanya) o al correu info@lacarboneradecaldes.com